PŘESTAVBY VOZIDEL- KONTEJNEROVÉ  NÁSTAVBY       ZKRACOVÁNÍ ROZVORŮ

Již několik let se úspěšně věnujeme přestavbám vozidel na hákové nosiče kontejnerů.

Z pověření Ministerstva dopravy jsme oprávněni k přestavbám vozidel a změn rozvorů se

zápisem do TP.

                                                             Naše práce k nahlédnutí.

                             ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓